Hus 2000
House

Himmelhus på toppen av Fløyen, Bergen. 1x1x1,4m malt stål og barnenynning.

 

 

A sky house at the top of the mountain Floyen in Bergen. 1x1x1,4m painted steel and a child's humming.

 

start