Touch 2000

Installasjon bestående av digitalt bearbeidete fotos og kunstig (fullt fungerende) maurtue. Fotoene er bearbeidet for å nærme seg gammel kunst i karakteren. 

 

 

Installation consisting of digitally treated photos and an artificial ants nest (fully functional with living ants). The photos resemble old art.

 

start