Strindheim 2004

 

 

 

 

Et arbeide bestående av fire elementer; en flyver (gutt),
en flyver (jente), en himmel og 12 "passasjer".
Metoden er fotoetsing på blank, 2mm rustfritt stål.
De store bildene av barna er 1:1 store.
Himmelen har samme størrelse. Disse tre bildene
er laget på A4 store plater satt sammen til en helhet.
Hver av platene er produsert for seg og har sin egen
karakter.
De små 12 passasjene er laget i A5 format og er
montert organisk spredd utover en stor vegg.
Bildematerialet forandrer karakter i forhold til
hvilken vinkel en betrakter de fra.
Oppdragsgiver er Strindheim Skole og Trondheim Kommune.

 

 

start