maleriske undersøkelser 2006

 

 

 

 

Foto fra verkstedet tatt i løpet 2006.
Sprøytemaling på trefiberplater.
Formatene er bygget opp av moduler.
Eksempler på forskjellige retninger av undersøkelser.

 

 

start