Hamar 2005

 

 


Konkurranseforslag til kunstnerisk funskjon på Nye Hamar
Katedralskole. To forskjellige forslag.
Dette er ikke ment å være faktiske skisser,
kun bildemessige antydninger i hvilken retning elementer
og områder kan bearbeides kunstnerisk.
Det ene eksemplet antyder hvordan himmelelementer kan
benyttes på bygningselementer og områder.
Det andre viser landskaplige elementer.

Bygget er veldig fint med vektlegging av å la
ytterelementer komme inn i de indre områdene av
bygget.start