polyestertrykk '91
polyester prints

Hå Gamle Prestegard. Pigmentert og glassfiberarmert polyester. De største trykkene er ca. 220x120cm, de små er ca. 40cm brede hver. Denne "trykkserien" ble til som et resultat av at jeg forsøkte å jobbe innen grafisk tankegang men samtidig tilføre det "det robuste" og "det tredimensjonale". Disse trykkene er tildels spesifikke i den forstand at fargevalg, montering i lokalene og det relieffaktige spiller opp mot selve gallerirommet og galleriets omgivelser.

 

 

Haa Gamle Prestegard. Pigmented and glassfiber reinforced polyester. The largest prints are approx. 220x120cm, the smaller ones are approx. 40cm wide. These "prints" are a result of trying to combine graphic printing with robustness and three dimensionallity. The prints shown here are in a way "specific" regarding the choises of colors, the mounting and the caracters of the reliefs interacts with the caracter of the gallery space and the environment outside the gallery.

 

start