utsmykning '91
commision work

Utsmykning på Håkonsvern, U-båtskolen. Pigmentert polyester. Hver form er 220cm høye.

 

 

Commision work at a military school outside Bergen (U-boat personell school). Each form is 220cm high.

 

start