Baun '92

Utsmykningsforslag til "Den Olympiske Ild", Lillehammer. Fakkelen skulle jobbe i forhold til en natursteinsmur, hoppbakkenes utforming og landskapet i området. "Det opprinnelige" ble vektlagt i utarbeidelsen av symboler, informasjonsmateriell etc. "Baun" betyr varde og varden er en eldgammel måte å bruke ild og signal på i Norge. Baun er en abstraksjon av varde og fjell. Samarabeidsprosjekt med ingeniør Gunnar Fritzvold.

 

 

Proposal to a commision work ("The Olympic Fire"), Lillehammer. The torch should work towards and against a wall made of natural stone, the jumping hill's form and the surrounding landscape's caracter. Cooperation with engineer Gunnar Fritzvold.

 

start