Skygger I '93
Shadows I

Solheimsviken gamle skipsverft, Bergen. Forlatte 12m høye lokaler.  19 A5 stålplaketter med lys og 2 kassettspillere. Tekster slått inn i stålet. Tekstene er utdrag av kjente sanger hentet fra en skolesangbok trykket i 70-årene og spenner i emosjonell karakter fra det eksalterte til det lavmælte. Skipsverftet var i full drift da denne skolesangboken kom ut. Installasjonsmønstring sammen med 11 andre kunstnere.

 

 

Solheimsviken old shipyard, Bergen. 19 A5 steel plates with lights and 2 cassette tape players. Texts driven into the plates. The texts are extracts from a schoolsongbook from the '70 and range in caracter from excitment to the low-voiced. The shipyard was fully functional at the time the book was published. Group exhibition with 11 other artists.

 

start