Nietzsche's Temple '94

Teatergarasjen i Bergen. Isopor og 4 himmelprojeksjoner og noe tåke. 5,5m høyde. En skulptur laget i forbindelse med en "rehabiliteringsfest" ved Nietzsches 150 årsdag i verksatt av filosofen Carlos Wiggen. Samarbeidsprosjekt med Jørgen Blitzner.

 

 

The Theater Garage in Bergen. Polystyren and 4 projections of the sky and some mist. A sculpture made for a "rehablitation party" at Nietzsche's 150 years day. Arranged by the filosopher Carlos Wiggen. Cooperation with Jørgen Blitzner.

 

start