Mine og Skygger III '96

To installasjoner i Andrej Nebbs Galleri X i Oslo. UV-lys, bokstaver og bøker i hovedgalleriet. Lys, lyd og plaketter i kjelleren.

 

 

Two installations in Andrej Nebb's Gallery X in Oslo. UV light, letters and books in the main gallery. Light, sound and plates with texts in the cellar.

 

start