Lagunen '96

Lagunen kjøpesenter. En utstilling som "er der hvor folk allerede er". Tekstark og rødt lys i himlingen over kjøpesenteret. Tekstene omhander (i en leksikal form) tema som kjærlighet, bekreftelse og lengsel.

 

 

Lagunen shopping center. An exhibition in "a place where people are already". Text sheets and red light above the center. The texts deal with subject as love, confirmation and longing.

 

start