Relikvie '97
Relics

Endags stunt i Bergens Kunstforening. 12 relikviemontere (6 på hver side av rommet). Relkviene er avsperret med tau og alarm. Til hvert relikvie er det en følgetekst som påstår at de har en forbindelse med kjente kunstnere. For å lese denne teksten må alarmen brytes og tauet forseres.
Samarbeidsprosjekt med Jørgen Blitzner.

 

 

One day exhibition stunt in Bergen Art Gallery. 12 relics in 12 glass cases (6 on either side of the room). The relics are guarded with alarm and a rope. Each relic has a text claiming it to be connected to certain artists. To read the text and view the relics, the alarm must be broken and the rope be passed.
Cooperation with Jørgen Blitzner.

 

start