Meridian *99

Utsmykning i kantinen i BKK's nybygg på Kokstad.

Digitalt bearbeidete fotos etset inn i polerte, rustfrie plater slik at speilingen i materialet lager bildet. Fra visse vinkler er bildet synlig, fra andre forsvinner det helt og fra enkelte vinkler oppstår et negativ av bildet.

 

 

Digitally worked photographs, etched into polished, stainelss steel plates. The etching process makes the plates reflecting the photos from certain angles, at other angles the images appear in the negative form and at some angles they simply disappear..

 

start