Skygger '99
Shadows

Installasjon i "Løo" på Agattun Museum i Hardanger. Rommet er opprinnelig en låve bygd på tradisjonell Hardangisk måte. Det er uisolert med sprekker i veggene. Taket er ca. 7m høyt og med sin opprinnelige taktekking i skiferplater på plass.

 19 plaketter, alle med en lysbrakett koblet til seg. 18 plaketter er plassert på "fondveggen", midtplassert slik at de tilsammen danner en lysvegg (eller et maleri bestående av lyspunkter og småbilder). På den andre siden av rommet er en plakett montert som en motvekt mot de andre.

Oppunder en bro over rommet er det plassert en CD-spiller som avspiller en lav manns-nynning. Lydstyrken er såpass lav at nynningen er vanskelig på stedsplassere (og i det hele tatt om nynningen kommer inne fra lokalene).

 

 

Installation i the barn at Agatunet Museum in Hardanger. The room is an old barn made in a simple and  traditional "Hardangian" way. The ceiling is 7m above.

19 steel plates, all lit by separate lights. 18 plates is mounted on the main wall, creating a "light wall " or a "painting" consisting points of light and small pictures. On the other side of the room, the last plate is counterweighting the main wall.

On a bridge inside the barn there is a CD player playing a low male humming. The volum is set at a such low level making it hard to locate the sound.

 

start